Patron
Prof Ravi Kant
Director, AIIMS , Rishikesh

Co-Patron
Prof Surekha Kishore
Dean AIIMS, Rishikesh

Prof Manoj K. Gupta
Dean Student Welfare
AIIMS, Rishikesh

Prof S. S. Handu
Vice Dean Student
Welfare AIIMS, Rishikesh

Prof Pratima Gupta
Dean Research
AIIMS, Rishikesh

Prof Y. K. Gupta
Principal Scientific Advisor
THSTI, Faridabad
(Former Dean, AIIMS Delhi)

Prof Samir Malhotra
PGIMER, Chandigarh

Prof Bikash Medhi
PGIMER, Chandigarh

Dr. Uttam Kumar Nath
Add. Prof & Head Dept of Med.
 Oncology / Haematology
AIIMS, Rishikesh

Prof. Shalinee Rao
Vice Dean, Research 
AIIMS, Rishikesh

Dr. Puneet Dhamija
Sub-Dean Student Welfare
AIIMS, Rishikesh

Organizing Secretary
Rohitash Yadav
PhD Scholar
AIIMS, Rishikesh

Joint – Organizing Secretary
Dr Praveen Kumar M 

D.M. Resident, PGIMER, Chandigarh

 

Dr. Vinod Kumar, AIIMS, Rishikesh

Executive Member


Dr Kapil, Dr Ritesh Kumar (RIMS Imphal), Dr. Rakesh Ruhela, Dr Deepshikha (SMS Jaipur)
Harish Negi, Shikha Mudgal,Jagjit Singh, Dr Karishma, Ravin Bishnoi

Prof P K Srivastava (Ex Dy Director, CDRI)
Prof Brijendra Singh (Dean CSR AIIMS Rishikesh)
Prof Suresh K. Sharma (Dean Nursing AIIMS Rishikesh)
Prof Vinod Jain (KGMU, LKO)
Prof Sunil Kumar Mathur (JLN, Ajmer)
Prof Moshahid A Rizvi (JMI, Delhi)
Prof Monika Jain (SMS Jaipur), Dr Nusrat Shafiq (PGIMER)
Dr Deepika Bansal (Niper), Dr. Pramod (AIIMS Jodhpur)
Dr Biswadeep Das, Dr. Manisha Bisht 
Dr Indrajit Singh, Dr Anand Srinivasan
Dr Gaurav Chikara, Dr Manish K Gupta
Dr Shazia Hasan, Dr Ashish,
Dr Subhash Vishal, Dr Soumitra Mandal